Igra

Z igro se srečujemo že od malega, saj je to osnovna otrokova dejavnost.  Da pa igranje ni samo igračkanje, pač pa odgovorno in zahtevno delo, vzgojni, izobraževalni ter socializacijski proces, dokazuje tudi dejstvo, da igra prodira na vedno več družbenih področij. Iz zgodnjega otroštva se je igra razširila najprej v neformalno izobraževanje, zadnje čase pa prodira tudi v prostor formalnega izobraževanja, saj poleg intelektualnega učenja omogoča pogosto prezrto, a hkrati zelo močno, izkustveno učenje.
 
Zavedanje o pomembnosti igre se je začelo kot posebno področje pedagogike v Nemčiji, v času pedagoških reform, ko so igro vpeljali kot vzgojno sredstvo v vzgojno-izobraževalni proces. Na Društvu mladinski ceh smo z raziskovanjem in utemeljevanjem področja pedagogike igre in igre kot metoda dela pričeli že leta 1995. Pričeli smo z izvajanjem različnih seminarjev in usposabljanj, izdajo različnih zbirk iger, izdajo knjig in priročnikov, razvojem novih iger ter na ta način vidno vplivali na zavedanje o pomembnosti igre v slovenskem prostoru. V letu 2011 smo opredelili tudi pojem andragogika igre, ter tako področje uporabe igre razširili tudi na področje izobraževanja odraslih. 
 
Z igro se ukvarjamo na naslednjih področjih:
 
Pedagogika igre
Pedagogika igre se je kot samostojno področje pedagogike razvila okrog leta 1970, vendar pa je igra obstajala od vedno in v vseh kulturah. Igra kot glavno orodje igralne pedagogike močno vpliva na razvoj posameznika na različnih področjih njegovega delovanja: doma, v vrtcu, šoli ali prostem času. Igra je na različne načine prepletena z mnogimi pedagoškimi področji in učnimi predmeti, kulturnimi tehnikami, terapevtskimi postopki in preživljanjem prostega časa. Na vsa ta področja tudi segajo spoznanja pedagogike igre, čeprav so daleč izven okvirjev »klasičnega predmetnega področja« igre. 
 
Andragogika igre
Andragogika se je kot veda razvila šele v drugi polovici 20. stoletja, pojem andragogike igre pa se je začel uporabljati leta 2011 v okviru Društva mladinski ceh, ki je želelo prenesti področje igre tudi v izobraževanje odraslih. Andragogika igre se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem odraslih preko igre. V praksi se je andragogika igre začela razvijati v okviru neformalnega izobraževanja, kjer se je hitro zasidrala med ostale uporabne dinamične metode dela. 
 
Usposabljanje za uporabo igre
Izobraževanja o uporabi igre izvajamo za mladinske voditelje, vzgojitelje in učitelje, pa tudi za vse ostale, ki se pri svojem delu srečujejo s skupino otrok, mladih ali odraslih. V študijskem letu 2010/2011 se je oblikovala tudi študijska skupina, ki na rednih srečanjih raziskuje različna področja igre (socialne igre, Boalove igre, zgodovina igre ipd.), pridobljeno znanje pa prenaša na udeležence usposabljanj in v strokovno literaturo.
 
Literatura
Izdali smo več knjig in priročnikov o igrah ter različne zbirke iger, ki jih lahko uporabite pri delu s svojo skupino. 
 
Velike igre
Velike igre so igre, ki trajajo vsaj eno uro oziroma se jih udeleži vsaj 100 ljudi (število ljudi in trajanje navzgor ni omejeno). Bistvo velikih iger je, da skozi močno ambientacijo (vživljanje) udeleženci v varnem okolju izkusijo novo izkušnjo, jo vrednotijo in pridobijo novo znanje Poleg zabave nudijo tudi prostor učenja in spoznavanja okolja, v katerem živimo.
 
Baza iger
V letu 2013 smo vzpostavili spletno bazo iger, ki sedaj vsebuje že več kot 800 različnih iger. 
 
 
Z igro lahko zadovoljujemo naše potrebe po znanju, ustvarjalnosti in sodelovanju, hkrati pa se učimo in nadgrajujemo naše sposobnosti in znanja, razvijamo tekmovalnost in vztrajnost, učimo se izbiranja med različnimi možnostmi in sprejemamo posledice naših odločitev, sprejemamo skrb za dobro drugega ter se v končni fazi soočamo z našimi čustvi, ki prihajajo na plan skozi doživljanje igre.