Mladinski ceh je aktiven v mnogih mednarodnih projektih in aktivnostih, ki so usmerjenje v večanje kompetenc mladih in priložnosti za razvijanje medkulturnega sodelovanja in dialoga.

Kontakt: Jana JEMEC, jana@mladinski-ceh.si

 

 

Don Bosco Youth Net

Don Bosco Youth Net (DBYN) je evropska mreža mladinskih organizacij, ki vzgajajo mlade po načelih don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema. DBYN vsako leto organizira vsaj 5 mednarodnih aktivnosti, in sicer  STEP 1, ki je namenjen začetnikom in medkulturnemu dialogu, STEP 2, ki je namenjen aniamtorjen in posvečen spoznavanju evropskih projektov, ter STEP 3, ki je namenjen uposabljanju trenerjev DBYN. Poleg tega DBYN organizira še dve srečanji mreže, ki jih spremljajo seminarji na različne aktualne teme in so ponavadi namenjeni mladinskim delavcem.

Summer Exchange of Animators

Summer Exchange of Animators je program DBYN namenjen izmenjavi animatorjev na rzaličnih poletnih programih po Evropi.

Za več informacij spremljajte stran www.summerexchangeofanimators.eu

Dogodki

Trenutno ni aktualnih dogodkov na Mladinskem cehu.