Mladinsko delo je v osnovi fasilitacija procesa - procesa rasti mladega človeka v odgovornega in aktivnega državljana.

Mladinski voditelj oziroma mladinski delavec se v ta proces ne vpleta vsebinsko, ampak predvsem procesno

Mladinsko delo ponuja enega izmed temeljnih prostorov za socialno vključevanje in participacijo mladih. Mladim odpira vrata na različnih področjih, od razvoja lastnih idej in projektov do izvedbe projekta, kar vključuje npr. načrtovanje in organizacijo aktivnosti, upravljanje s financami, delo z ljudmi, javno nastopanje. Skozi različne (neformalne) metode in pristope lahko mladi sodelujejo v oblikovanju mladinskih politik ali se vključijo v delovanje lokalnega društva, ki je na nek način podobno delovanju v državi ali podjetju.


Gerbec, 2013

In v teh namenih mladinskega dela se kažejo sprmljevalci mladinskega dela (mladinski delavci in mladinski voditelji) kot fasilitatorji procesa, skozi katerega prehajajo mladi: od vstopne točke na polje mladinskega dela, po poti udejstvovanja, oblikovanja, vplivanja in izstopa. Mladinske delavce in mladinske voditelje v tem primeru lahko poimenujemo makro fasilitatorje v mladinskem delu.

Cena: 12,99 EUR

Stroški pošiljanja: 1,50 EUR

Naročilo

Naslov
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.