Se zavedaš svoje vrednosti?

Misli kot največji vodje, inovatorji in ljudje s številnimi dosežki. Dovoli, da ti ljudje prinesejo navdih in moč v tvoje življenje. (Kamprad)
 
Uspeh nekega projekta/dogodka/organizacije je odvisen od različnih dejavnikov – jasnih ciljev, financ, materialnih sredstev, izvedbe … Najpomembnejši pri vsem pa so človeški viri, torej ljudje, gonilna sila. Kaj pa ob tem za uspeh pomeni tvoja vloga? Kako si vpet v celoto? Se zavedaš svoje vrednosti, jo znaš ceniti in plemenititi?
 
Si izumitelj ali izzivalec ali …?
 
V mladinskem delu večkrat delamo v različnih timih (kot člani ali kot vodje). Delo v timu omogoča, da je delo opravljeno hitreje, bolje in kakovostneje, kot če bi se s tem ukvarjali posamezniki sami. Za lažje in boljše delo v timu pa moramo poznati svoje specifike, prednosti in nenazadnje svoj način delovanja v timu.
 
Eden izmed načinov, kako ocenimo svoj najboljši prispevek v timu, so vloge, ki jih je oblikoval M. Belbin. Oblikoval je devet vlog, ki ponazarjajo najbolj učinkovit tim. Idealen tim sestavljajo osebe, ki jih lahko opredelimo kot timskega delavca, usklajevalca, izvajalca, zaključevalca, izumitelja, izzivalca, ocenjevalca, raziskovalca in strokovnjaka.  V timu se tako glede na svojo vlogo (večinoma nezavedno) odzivamo na dražljaje, ki jih dobivamo od drugih. Če poznamo svojo vlogo (kako se najpogosteje odzivamo), se bomo lahko lažje odločali med različnimi nalogami, saj bomo vedeli, v čem smo najboljši in kako lahko k uspehu najbolj prispevamo. S temi vlogami pa lahko bolje razumemo tudi svoje sodelavce in znamo “izkoristiti” njihov potencial.
 
Tako je naša vloga, predvsem če smo v vodstveni funkciji, na dveh ravneh – da znamo uresničiti svoje potenciale in te potenciale spodbujati tudi pri drugih.
 
Zaradi česa si konkurenčen ostalim?
 
Poznavanje svojih prednosti (in seveda tudi slabosti) prav tako vodi k temu, da svoje delo lahko dobro, učinkovito in z veseljem opravljamo. Če pogledamo iz vidika človeških virov, lahko o svojih prednostih razmišljamo na treh področjih:
·         kvalitete posameznika, ki jo vključuje v svoje delo: inteligentnost, energija, pozitivno stališče,  zanesljivost, pripadnost...
·         sposobnosti posameznika, da se uči: nadarjenost, spretnost, ustvarjalnost, domišljija ...
·         motiviranost posameznika, da deli informacije in pridobljena znanja; timski duh, in ciljna usmerjenost.
 
Kaj je torej tistom kar te še posebej odlikuje?
 
Investiraj vase!
 
Če želimo, da kot posamezniki pomembno vplivamo na uspeh projekta/dogodka/organizacije, moramo torej dobro poznati sebe in svoje zmogljivosti. Vendar tudi to ni dovolj – svoje prednosti in sposobnosti moramo tudi nadgrajevati. Veliko lahko namreč investiramo v druge stvari, hkrati pa pozabimo, da je potrebno vlagati tudi vase. To lahko naredimo tudi z različnimi usposabljanji in osebnim delom.  
 
Vse tiste, ki se zavedate pomena ivestiranja vase in želite svoje potenciale še nadgraditi, vabimo na Cehov pomladni koktejl – izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah.
 
 

Kdaj in kje?
Od 7. do 10. junija 2013 v Novem mestu (Situla).
Zakaj?
Z vami želimo deliti znanja, veščine in izkušnje, ki smo jih nabrali v 20-ih letih delovanja Mladinskega ceha.
Kaj?
Cehov pomladni koktejl je naša edinstvena mešanica najučinkovitejših veščin, najzanimivejših znanj in najuporabnejših izkušenj, ki jih premoremo. Želimo jih deliti z vami, da boste tudi vi lahko čim bolj uspešno delovali v svojih organizacijah.
Koliko?
120 EUR. V ceno so vključeni prenočišče, prehrana, didaktični materiali ter vodenje usposabljanja.
Popust lahko dobijo člani mladinskih organizacij, ki še niso dopolnili 30 let.
Prijave
Pokličite na 01 427 71 40 ali pišite na irena@mladinski-ceh.si