Loesje – ustvarjalno pisanje

Loesje (izgovor lušje) je mednarodna organizacija, osnovana leta 1983 na Nizozemskem. Njeno poslanstvo je širjenje kreativnosti, pozitivne kritike, političnih idej in misli, ki jih izraža v obliki kratkih sporočil na plakatih, podpisanih z Loesje (nizozemsko žensko ime). Gre za kreativno skupinsko pisanje besedil, prek katerega ljudje izražajo mnenja in izmenjujejo ideje. Nastali rezultati so posledica ustvarjalnega procesa in last cele skupine, ki je v procesu sodelovala. Pri loesje tehnikah preveč čudno, noro ali narobe ne obstaja. Udeleženci pa v sproščenem vzdušju in s pomočjo različnih metod odkrivajo, kako kreativni v resnici zmorejo biti.
 
Z loesjem skupino spodbudimo, da se pogovori, razdela in razišče aktualne problematike, ki se je dotikajo. Poleg nenasilne komunikacije, izmenjave mnenj in izkušenj bo skupina na koncu prišla do nekakšnih zaključkov, skupnih spoznanj. Metoda je tudi zelo primerna za iskanje različnih gesel, sloganov, imen projektov.
 
Zgodba – primer uvodne igre
Namen uvodnih iger je ustvariti sproščeno vzdušje in v udeležencih zbuditi ustvarjalnost. Pri metodi zgodba udeleženci iz naključno izbranih besed ustvarijo zgodbo. Na zgornjo levo stran praznega lista papirja napišejo prvo stvar, ki jim pade na pamet. Nato vsak poda list papirja svojemu desnemu sosedu. Ta pod besedo napiše prvo asociacijo, ki mu pade na pamet, in list poda naprej. Postopek ponavljamo, dokler ne dobimo približno 10 asociacij, pri čemer se zadnja vedno nanaša na predzadnjo itd. Nato vsak na listu, ki je trenutno pred njim, obkroži tri besede. Izbere preprosto tiste, ki so mu najbolj všeč, in list poda naprej. Naslednji na list napiše kuhinjski pripomoček, še naslednji znano osebo, kraj, vrednoto, problem, stil itd. Ko smo dodali vse parametre, za katere želimo, da jih zgodba ima, udeleženci začnejo pisati zgodbo. Osnova zgodbe so obkrožene tri besede na listu papirja, ki je trenutno pred njimi, pri čemer se zgodba nahaja v spodaj napisanem kraju, glavni junak je znana osebnost, ključno vlogo v zgodbi igra kuhinjski pripomoček in celotna zgodba je napisana v določenem stilu (npr. akrostih). Ko je skupina zaključila pisanje, lahko nekaj prostovoljcev prebere svojo zgodbo.
 
Izbor teme
Izbor teme praviloma pride iz udeležencev. Lahko čisto prosto, lahko pa ta izbor malo skrčimo (npr. okolje, izobraževanje). Končne teme naj bodo navdihujoče in ne preveč široke. Primer: na temo brezposelnost mladih je lažje pisati asociacije kot na temo mladina. Vsako temo napišite na vrh lista. Tem naj bo vsaj toliko, kot je udeležencev, priporočamo celo kakšno več. Podobne tematike združite med sabo, da se ne ponavljajo.
 
Pisanje
Ustvarjalnost na pohodu. Igra besed. Asociacije, protislovja, vprašanja, preobrati pretiravanja. Zapomnite si, da meje v tej fazi ne obstajajo.
 
-       Asociacija. Na kaj pomisliš, ko prebereš naslov teme? Napiši niz asociacij. Pomisli na vse, kar je povezano s temo. Kaj ti ta tema osebno pomeni, kakšna so tvoja čustva do tematike, na kaj pomisliš, ko prebereš naslov?
-       Protislovje. Kaj je točno nasprotno, obratno od teme, ki je na listu pred tabo. Napiši čim več protislovij, to ima lahko velik vpliv na ostale člane skupine.
-       Preobrat. Povej stvari na drugačen način. Poudari nepoudarjeno, zamenjaj kontekst, osebo, način pripovedovanja. Iz vprašanja naredi trditev, iz trditve vprašanje.
-       Pretiravanje. Postani novinar totalno rumenega časopisa. Muha naj bo slon in tiranozaver zgolj priden kuža.
-       Vprašanje. Sprašuj. Po vsem, predvsem pa po »samoumevnih« stvareh. S tem boš pripravil ljudi, da še enkrat premislijo nekatere »zakoličene« smeri.
-       Primerjava. Primerjaj znano z neznanim, različna mnenja med sabo, novo s starim. Pomagaj razčistiti pomen posledic določene rešitve, teme.
 
 
Pred sabo imate torej list papirja z določeno temo. Z uporabo zgornjih tehnik in ustvarjalnosti napišite na list vse, kar veste o tej temi. Nato podate list naprej in se lotite naslednjega. Poskusite nekaj napisati na vse liste, saj vsako mnenje šteje. Vaja se konča, ko so vsi napisali vse, kar so mislili, ali ko moderator/trener začuti splošno utrujenost. Vajo izvajamo v skupini, ker želimo, da se posamezniki medsebojno navdihujejo. Kljub temu naj vaja poteka v (čim večji) tišini. Zavedajte se, da ima vsak pred sabo malo drugačno temo in posledično malo drugačen miselni tok. Govorjenje je tako lahko moteče. Naj vas torej navdihujejo zapisane misli. 
 
 
 
Izbor
V tem delu boste izbrali najpopularnejše misli, zapise. Vsak naj ima barvico, flomaster, ki je drugačne barve od vseh ostalih. Podajajte si liste s temami in vsak obkroži tisto, kar mu je všeč, kar ga nagovori. V tej fazi je dovoljen tudi kakšen manjši popravek. Ko prenehate z obkroževanjem, lahko glasno preberete najpriljubljenejše zapise z vsakega lista.
 
Kaj sledi?
Z izborom ste nekako zaključili delavnico. Najpopularnejša gesla so vaš rezultat. Prepišite jih in jih posredujte udeležencem, Lahko se tudi povežete s slovensko ali mednarodno skupnostjo Loesje in izdelate čisto prave loesje plakate. V primeru, da ste tehnike uporabljali z drugim namenom, npr. za izbor gesla projekta, pa dodajte še kakšen korak, da pridete do konca. V primeru gesla bi nadalje sledilo še zoževanje in združevanje priljubljenih misli do končnega gesla.