Zakaj meriti družbeni učinek (mladinskih) organizacij?

Klasična podjetja relativno enostavno merijo svojo uspešnost. Uspešna so, če dosežejo večji tržni delež, povečajo prodajo in imajo večji dobiček. Pri nevladnih organizacijah in socialnih podjetjih pa gre za več ko le to. Zanima jih njihov (dolgoročni) vpliv na družbo. Zanima jih, zakaj in koliko je svet zaradi njihovega delovanja boljši, kot je bil prej. Družbeni učinek je vpliv organizacije na okolje, ki jo obdaja. Nevladne (mladinske) organizacije in socialna podjetja si vedno prizadevajo za ustvarjanje čim večjega pozitivnega učinka na družbo.

 

Primer: Zdrav način življenja mladih. Mladinska organizacija v lokalnem okolju pripravi projekt, ki mlade ozavešča o zdravem načinu življenja. V ta namen pripravi številne aktivnosti, med drugim lahko ljudje podprejo projekt z nakupom promocijske majčke. Podjetnik bi projekt ocenil za uspešnega v primeru, če se je aktivnosti udeležilo veliko ljudi in  če so prodali vse majice. Nekdo, ki mu je mar družbeni učinek  pa bi projekt ocenil za uspešnega v primeru, da bi se v času med projektom in po njem zmanjšala prodaja alkoholnih pijač in nezdrave hrane v lokalnih barih in trgovinah ter povečalo število rekreativnih športnikov.

 

Merjenje družbenega učinka

Za določanje uspešnosti vašega delovanja je nujno, da si postavite primerne kazalnike uspeha in načine, kako boste te kazalnike določali. Za merjenje družbenega učinka je pomembno znati oceniti, kako so bili uporabljeni vložki (inputs), izmeriti rezultate (socialnopodjetniške) dejavnosti (outcomes), saj za oceno učinka ne zadošča zgolj informacija o izvedenih posameznih dejavnostih (outputs). Za nekatera področja, kot je zdravstvo, so razvite številne objektivne metode, ki merijo kakovost in dolžino življenja ter breme posameznih bolezni. V tem primeru je učinke relativno lahko izmeriti in primerjati med sabo. Pri subjektivnih metodah pa gre za oceno deležnikov o stanju, položaju in zadovoljstvu – svojem ali od drugih. Z uporabo teh metod podjetje lahko pridobi dobro sliko o svojem delovanju, zaradi zelo raznolikih metod pa svoje delo težje primerja z delom drugih.

 

Jasno izmerjen in pokazan družben učinek je ključen predvsem zaradi:

 

-       Sledenja poslanstvu organizacije. Kako boste sicer vedeli, da ste na pravi poti? Kako boste med sabo primerjali različne storitve, programe in produkte, če ne po tem, kakšen družbeni učinek ustvarite z njimi?

 

-       Pridobivanja zaupanja v javnosti. Če vam bo uspelo jasno in nedvoumno prikazati pozitivne učinke vašega delovanja na okolje, kot je manj pijančevanja med mladimi ali pomoč pri ustanavljanju novih start-upov, boste ljudem, organizacijam in javnim ustanovam v okolici dali razlog za podporo.

 

-       Pridobivanja finančnih investitorjev. V tujini že obstaja močan trg socialnopodjetniških investitorjev, ki počasi nastaja tudi pri nas. Gre za etične banke in podjetja, ki želijo družbeno odgovorno investirati. Če želite pridobiti njihovo pozornost, morate znati pokazati svoj doprinos k družbi.