4 nasveti kako motivirati

Motivacija je pripravljenost za učenje in napredovanje ter stopnja navdušenja, energije in predanosti, s katero posameznik opravlja določeno delo. Če želimo, da posamezniki kvalitetno opravljajo svoje delo, je nujno, da so visoko motivirani. Pri motiviranju drugih je pomembno, da se zavedamo naslednjih dejstev:

-          Nemogoče je nekoga motivirati. Lahko zgolj ustvarimo okolje, v katerem je verjetnost za to, da se bo posameznik motiviral, večja.

-          Motivacija je zgolj eden od elementov vodenja skupine in je pogojena tudi z drugimi dejavniki, kot so postavljanje ciljev, delegiranje, zagotavljanje povratnih informacij, vrednotenje, nagrajevanje itd.

-          Posameznikove motivacije ne moremo izmeriti direktno, lahko le potegnemo zaključke na podlagi njegovega obnašanja.

-          Kar motivira nekoga, ne bo nujno motiviralo tudi drugega.

Na podlagi Maslowove piramide je McClelland razvil teorijo človeške motivacije, s pomočjo katere lahko odkrijemo, kaj ljudi motivira, da opravljajo določeno nalogo. Po njegovih raziskavah so dosežki, pripadnost in moč glavni dejavniki motivacije pri vseh ljudeh ne glede na spol, starost ali kulturo. In eden od teh dejavnikov vedno prevladuje. 

Štirje nasveti, kako ustvariti motivirajoče okolje v svoji skupini:

1.      Prepoznavaj prispevek posameznikov h končnemu uspehu. Naj se zunaj in znotraj skupine jasno ve, kdo je zaslužen za kateri del naloge. Poročaj o uspehih ključnim ljudem znotraj organizacije in prenesi skupini njihove (pozitivne) odzive.

2.      Ponudi možnost za napredovanje. Naredi vse, da člani tvojega tima postajajo boljši v tem, kar počnejo. Pošlji jih na različna usposabljanja, delavnice, srečanja, zagotovi mentorstvo ali coaching in predvsem možnost, da svoje ideje udejanjijo v praksi.

3.      Naj se člani ekipe počutijo vredno. Pokaži interes za področja, ki so pomembna sodelavcem, ustvarjaj kreativno klimo in zagotavljaj, da vsak posameznik razume pomembnost vaše naloge in lastni prispevek h končnim ciljem. Naj člani skupine občutijo, da jih ceniš in jim zaupaš.

4.      Postavljaj izzive. V načrtovanje aktivnosti vključi člane skupine in jih spodbujaj, da sodelujejo pri postavljanju ciljev. Opolnomoči posameznike z namenom, da sprejmejo kar največ odgovornosti, spodbujaj in opogumljaj nove ideje in izzive.

 

Viri:

- McClelland's Human Motivation Theory - Discovering What Drives Members of Your Team http://www.mindtools.com/pages/article/human-motivation-theory.htm 

- WAGGGS leadership development programe (2011) – Understanding leadership