Ideja kampa družbenih inovacij

Verjamemo, da spletne in njim sorodne tehnologije  lahko ustvarijo spremembo na različne načine:

 

  • inovacije in izboljšave na področju  storitev, ki zagotavljajo  zdravo in srečno življenje,

  • vzpostavitev različnih platform s pomočjo katerih lahko ljudje sami prispevajo k izboljšanju problema, ki jih zadeva,

  • vzpostavitev učinkovitejšega nadzora ljudi,  ki nosijo odgovornost.

 

Osnovna ideja kampa družbenih inovacij je tehnologija, ki bo v službi ljudi.  Zato pa mora biti zgrajena na razumevanju ljudi in mora biti odgovor na njihove potrebe.

 

Skozi neobičajen, ustvarjalen proces pomagamo ekipam sestavljenim iz dizajnerjev, programerjev in družbenih inovatorjev, da razvijejo učinkovite (spletne) prototipe, ki rešujejo realne družbene probleme. Kamp družbenih inovacij je mladinska pobuda in poteka po principu mladi za mlade.  Mladi sestavijo ekipo, ki nato skozi nekaj tedenski proces, ki se zaključi s kampom intenzivno dela na razvoju lastnega družbeno inovacijskega prototipa.

 

BREZPOSELNOST IN PODJETNIŠTVO MLADIH

 

V Sloveniji je bilo februarja 2013 29.338 registrirano brezposelnih starih do 29 let, od tega jih je bilo 11.273 brezposelnih starih do 24, let, medtem ko je brezposelnih mladih, starih med 25 in 29 let kar 18.065. Po podatkih EUROSTAT-a je Slovenija v mesecu januarju letos doživela najvišji porast brezposelnosti mladih v celotnem območju EU27. Stopnja brezposelnosti je namreč med januarjem in decembrom 2012 narasla z 16,7 % na 27,1 %.

 

Vsekakor zgovorne statistike in pereč problem, ki ga lahko rešujemo na različne načine. Eden bolj učinkovitih je zagotovo podjetništvo mladih.  Na letošnjem kampu družbenih inovacij bomo izdelovali spletne prototipe na temo zmanjšanja brezposelnosti in razvoja podjetništva med mladimi.

 

V Društvu mladinski ceh verjamemo, da se v vsakem mladem skriva neizmeren potencial.  To je kreativnost, ki smo jo vsi imeli in mnogi izgubili. Nekateri imajo pogum in drznost, da svojo ustvarjalnost ponovno najdejo in z njo stopijo na samostojno pot. Postanejo ustvarjalci.  Ustvarjalci novih  idej, kreativnih rešitev, drznih produktov in uspešnih podjetji.  Verjamemo, da lahko vsak mlad človek postane to kar želi. Tudi ti.