Mlade ideje za Evropo

Tekom projekta so dijaki izoblikovali nove, inovativne rešitve pridobivanja novih energij v prihodnosti. Te ideje se danes morda še zdijo neuresničljive, vendar dijaki verjamejo, da bo razvoj v prihodnosti omogočal realizacijo njihovih idej. Nekaj idej, ki so zrasle skozi delo manjših skupin:

 

V petek, 11. oktobra, so dijaki skupaj s svojimi mentorji širši javnosti in medijem predstavili svoje ideje. Kot častni ambasadorji projekta so se zaključne prireditve in dinamične predstavitve rezultatov, udeležili evropski poslanci Milan ZverRomana Jordan ter Tanja Fajon. Prisluhnili so idejam dijakov ter jih spodbudili za sodelovanje pri podobnih projektih.

 

-        avtocesta, ki bi absorbirala energijo avtomobilov, ki bi vozili po njej. S pomočjo te energije bi napajali vzporedno postavljeno železnico.

-       Magmamat. Z vrtino, ki bi bila globoko v zemlji bi prišli do magme. Do nje bi črpali vodo in ta voda bi se uparila in na ta način bi izkoristili vročino zemlje za proizvodnjo elektrike.

-       Čevelj, ki bi vseboval baterijo, ki bi jo polnili s pomočjo hoje. Medtem ko bi hodili bi vzmet polnila baterijo, ki bi jo lahko uporabljali v manjših napravah (mobitelih, tablicah ipd.)

-       Okno, ki bi absobiralo energijo sonca, obenem bi pa bilo napolnjeno z CO2, ki bi deloval kot izolativni material za vso hišo. Tudi vsi zidovi bi bili napolnjeni z CO2. S tem bi pridobili zelo dobro izolacijo, ki bi vzdrževala notranjo temperaturo.

 

 

Glavni cilj projekta je, da mladi skozi vodene delavnice spoznavajo institucije Evropske unije ter Evropo kot celoto in iščejo inovativne rešitve za Evropo 2030 na področju novih energij ter se ob tem naučijo politične participacije in aktivnega udejstvovanja v družbi. Prav tako si prizadevajo pričeti dialog o političnih vprašanjih med mladimi preko meja z izmenjavo pogledov in mnenj z drugimi mladimi iz različnih evropskih držav.

 

Zaključna prireditev je vsebovala poleg energetskega tudi širši družbenoekonomski vidik. Dijaki so pripravili simulacijo parlamentarne debate, kjer so svoja stališča predstavile 4 različne stranke. Prva “MINP – Mladi in prihodnost” se je podrobneje ukvarjala s problemov “bega možganov” v Sloveniji in so tako predstavili različne rešitve zanj.

 

Druga stranka “Prijatelji zemlje” se je osredotočila na 4 večje probleme: okolje in prostor, promet, kmetijstvo in brezposelnost, ki so jih poskusili rešili na način, ki postavi okolje na prvo mesto. Tretja skupina “Prijatelji zemlje” se je zavzemala predvsem rešitev problemov manjšin, socialno ogroženih ter mladih z manj priložnostmi. Četrta skupina »4MN – for mother nature« pa se je ukvarja z vprašanji, kako zmanjšati stopnjo brezposelnosti, ter kako povečati izvoz proizvodov in zmanjšati uvoz.

 

Na volitvah, katere smo izvedli med udeleženci prireditve je zmagala stranka “Prijatelji zemlje”. So pa dijaki poudarili, da so zmagovalci vsi, ki so se udeležili projektnega tedna. Predvsem so bili navdušeni nad evropskimi poslanci, ki so njihove ideje zelo pohvalili ter jih označili kot zelo napredne in vredne uresničenja. Predvsem so poudarili, da je pomembno, da so mladi aktivni in da se zanimajo za aktivno državljanstvo, trajnostni razvoj ter njihovo prihodnost. Projekt poteka v 26 evropskih državah, finančno ga pa podpira Robert Bosch Stiftung iz Nemčije, v Sloveniji ga pa izvaja Društvo mladinski ceh iz Ljubljane.

 

Projektni teden, na katerem so mladi razmišljali o inovativnih virih novih energij, je potekal na Šolskem centru Postojna med 7.10. in 11.10.2013.

 

Martin Lenarčič