Kaj prinaša socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo postaja vse bolj atraktivno. Še posebej med mladimi. Gre za nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj pozitivnega, skratka nekaj, kar se sliši kul. Kaj je torej tisto, kar pri socialnem podjetništvu privlači mlade?

Sprememba družbe

V življenju še nisem srečal mladega človeka, ki si ne bi želel v svetu okrog sebe vsaj nečesa spremeniti. Kot mladinski delavec in voditelj sem veliko v stiku z mladimi in moja izkušnja je izrazito drugačna od splošne predstave o apatičnih, nezainteresiranih, egoističnih mladih. Praktično vsi mladi si želijo vsaj nekaj spremeniti na bolje. In velika večina ima tudi idejo, kako bi to bilo treba storiti. Metodologije, ki jih ponuja socialno podjetništvo, v svojem jedru nosijo družbeno spremembo. Pa naj gre za zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, za spreminjanje navad ali iskanje zelenih tehnoloških rešitev.

Neodvisnost

Ena izmed temeljnih razlik med socialnim podjetjem in nevladno organizacijo je ta, da socialno podjetje zaradi prihodkov, ki jih ustvari iz lastne dejavnosti, ni odvisno od javnih sredstev, (velikih) sponzorjev ali donatorjev. Učinkovit poslovni model za socialno podjetje pomeni, da mu ne bo treba prilagajati svojega programa, da bi bil uspešen na prihajajočem razpisu. In pomeni, da bo preživelo tudi, ko bo priletela kakšna bombica korporacije s sosednje ulice, ki ji aktivnost socialnega podjetja ne diši kaj preveč. Zaradi svoje neodvisnosti socialna podjetja lahko uspešno rešujejo družbene izzive, ki se jih drugi ne morejo (ali upajo) lotiti.

Skupnost

Pri socialnem podjetništvu se vse vrti okrog skupnosti. To se vidi že v odnosu do zaposlenih, katerih vloga je v socialnem podjetju praviloma večja kot v klasičnem. Predvsem pa socialno podjetje (skoraj) vedno služi nekakšni skupnosti. Rešuje izzive ali težave, s katerimi se določena skupnost sooča. Za to je najprej potrebno globoko razumevanje skupnosti in vlog, ki jih imajo posamezniki v njej. In pogosto (ampak ne nujno) so tudi rešitve takšne, da posameznike znotraj skupnosti opolnomočijo do stopnje, ko so izziv ali težavo sposobni sami rešiti.

Trajnost

Socialna podjetja so trajnejša. Preprosto več vlagajo v zaposlene in skupnost, v kateri delujejo. Iščejo konkretne, trajnostne rešitve za izzive in težave, ki jih ima določena skupnost. Ker delajo za skupnost, jim ta tudi vrača nazaj. Gre za nekakšno soodvisnost in zato socialna podjetja lažje premagajo tudi težke, krizne čase.

Poslanstvo

Za mlade (pa tudi za družbo na sploh) postaja vse bolj pomembno, da je njihovo delo v skladu z njihovimi vrednotami. Da ima njihovo delo nekakšen višji cilj, nekakšno daljnosežno poslanstvo. Torej da s svojim delom prispevajo k skupnemu dobremu in v končni fazi da za plačilo dobijo več kot zgolj denar. Ta več je notranji občutek, da je zaradi njihovega dela zdaj svet nekoliko boljši … Skratka, poleg vseh zgoraj naštetih dejavnikov je notranja želja (mladih) po tem, da se z delom samouresničijo eden ključnih dejavnikov, zaradi katerega se mladi danes odločijo vstopiti v svet socialnega podjetništva.

Vse, ki vas Socialno podjetništvo zanima bolj konkretno pa vabimo na Info dan in na Cehovo šolo socialnega podjetništva.